Contributie

Volwassenen                      € 102,- per jaar
Jongeren tot 18 jaar            € 52,- per jaar
 
Musicerende leden ontvangen een instrument van de vereniging. Ook het uniform wordt door de vereniging verstrekt.
 

Steunende leden mogen de helft van de bovengenoemde contributie betalen.